Lions Club Jarramas styrelse och funktionärer

Styrelse för 2023-24 (1/7-31/6)

President (och past pres) Sören Lund
Vice President Jan Karlsson
Sekreterare Christer Persson
Kassör Allan Lindgren
Klubbmästare   Gunilla Johnson
Medlemsordförande Kerstin Malmström
IS/IT ledamot Göran Carlander
Styrelseledamot Kerstin Ibstedt Henningsson

Funktionärer 2023-24

Tail-twister Susanne Svensson
Studieombud Vuxenskolan Sten-Göran Johansson
Revisor Annika Levin
Revisor Bill A Fridström

Sören Lund är Lions Club Karlskrona/Jarramas' president för 2023-2024 (1/7-31/6).