Lions Club Jarramas styrelse och funktionärer

Styrelse för 2023-24 (1/7-31/6)

President (och past pres) Sören Lund
Vice President Jan Karlsson
Sekreterare Christer Persson
Kassör Allan Lindgren
Klubbmästare   Gunilla Johnson
Medlemsordförande Kerstin Malmström
IS/IT ledamot Göran Carlander
Styrelseledamot Kerstin Ibstedt Henningsson

Övriga funktionärer 2023-24

Tail-twister Susanne Svensson
Studieombud Vuxenskolan Sten-Göran Johansson
Revisor Annika Levin
Revisor Bill A Fridström

Styrelse för 2024-25 (1/7-31/6)

President (och past pres) Sören Lund
Vice President Jan Karlsson
Sekreterare Christer Persson
Kassör Allan Lindgren
Klubbmästare   Gunilla Johnson
Medlemsordförande Kerstin Malmström
IS/IT ledamot Göran Carlander
Styrelseledamot Kerstin Ibstedt Henningsson

Övriga funktionärer 2024-25

Tail-twister Susanne Svensson
Studieombud Vuxenskolan Sten-Göran Johansson
Revisor Hans Bogren
Revisor Annika Levin

Sören Lund är Lions Club Karlskrona/Jarramas' president för 2023-2025 (1/7-31/6).