Lions Club Jarramas

 

Vart gick våra insamlade pengar?

Verksamhetsåret 2022-2023.

 

 

 

Insamlade medel:                   614 600:-

 

Aktiviteter: 

 

  

Totalt utdelade hjälpbidrag: 323 300:-

 

Lokalt:                169 100:-

 

Nationellt:                48 100:-

 

Internationellt:   106 100:-

 

 

Insamlade pengar som inte ännu betalats ut överförs till nästa arbetsår. Över tid går lika mycket pengar ut som vi samlar in

 

Lions är en internationell hjälporganisation där medlemmarna arbetar ideellt och oavlönat och där insamlade medel går till hjälpverksamheten. Vill Du veta mer eller

är intresserad av att bidra på något sätt så finns information på vår hemsida: lionsjarramas.se eller via kontakt på vår mailadress: info@lionsjarramas.se

Klubbens medlemmar betalar själva en medlemsavgift (fn 900 kr/år/medlem) som täcker alla administrativa kostnader. Inga insamlade pengar går till Lions administration. Allt tillfaller hjälpverksamheten. Lionsmedlemmarnas arbete för att förbereda och genomföra aktiviteter görs helt utan ersättning.

Det är vårt sätt att bidraga till en bättre värld.