Lions Club Karlskrona/Jarramas

 

Vart gick våra insamlade pengar?

Under verksamhetsåret 2022-2023.

 

 

 

Insamlade medel:                   614 600:-

 

Aktiviteter: Sponsring från företag och enskilda personer,

Julmarknad, Mat- och Trädgårdsmässa, Lövmarknad,

Fotopromenader och Sparbössor

 

 

 

Totalt utdelade hjälpbidrag: 323 300:-

 

Lokalt:                                                                              169 100:-

Bidrag till utsatta barn och ungdomar samt

enskilda hjälpbehövande

Kvinnojouren

Diakonin                                                                                                

Sjöräddningen

Sjöscouterna

 

Nationellt:                                                                       48 100:-

Lions tältprojekt

Lägerverksamheter

Lions forskningsfonder inom barndiabetes-och barncancer                 

Hjälp till läpp- och gomspaltoperationer

 

Internationellt:                                            106 100 :-

Lions katastrofhjälp                                                                               

Hjälp till Ukraina

Vattenreningsprojekt

 

 

Insamlade pengar som inte ännu betalats ut överförs till nästa arbetsår. Över tid går lika mycket pengar ut som vi samlar in

 

Lions är en internationell hjälporganisation där medlemmarna arbetar ideellt och oavlönat och där insamlade medel går till hjälpverksamheten. Vill Du veta mer eller

är intresserad av att bidra på något sätt så finns information på vår hemsida: lionsjarramas.se eller via kontakt på vår mailadress: info@lionsjarramas.se

Klubbens medlemmar betalar själva en medlemsavgift (fn 900 kr/år/medlem) som täcker alla administrativa kostnader. Inga insamlade pengar går till Lions administration. Allt tillfaller hjälpverksamheten. Lionsmedlemmarnas arbete för att förbereda och genomföra aktiviteter görs helt utan ersättning.

Det är vårt sätt att bidraga till en bättre värld.