Lions Club Karlskrona/Jarramas

 

Vart gick våra insamlade pengar?

Under arbetsåret 2021-2022.

 

 

 

Insamlade medel:                   372 900:-

 

Aktiviteter: Sponsring från företag och enskilda personer,

Julmarknad, Mat- och Trädgårdsmässa, Lövmarknad,

Fotopromenader och Sparbössor

 

 

 

Totalt utdelade hjälpbidrag: 305 750:-

 

Lokalt:                                                                              114 100:-

Bidrag till utsatta barn och ungdomar samt

enskilda hjälpbehövande

Kvinnojouren

Diakonin                                                                                                

Sjöräddningen

Ambulansen

 

Nationellt:                                                                       101 650:-

Lions tältprojekt

Lägerverksamheter

Lions forskningsfonder inom barndiabetes-och barncancer                 

Hjälp till läpp- och gomspaltoperationer

 

Internationellt:                                                90 000 :-

Lions katastrofhjälp                                                                               

Skolor i Nepal och Kamerun

Hjälp till Ukraina

Vattenreningsprojekt

 

 

Insamlade pengar som inte ännu betalats ut överförs till nästa arbetsår.

 

Lions är en internationell hjälporganisation där medlemmarna arbetar ideellt och oavlönat och där insamlade medel går till hjälpverksamheten. Vill Du veta mer eller

är intresserad av att bidra på något sätt så finns information på vår hemsida: lionsjarramas.se eller via kontakt på vår mailadress: info@lionsjarramas.se

Klubbens medlemmar betalar själva en medlemsavgift (fn 900 kr/år/medlem) som täcker alla administrativa kostnader. Inga insamlade pengar går till Lions administration. Allt tillfaller hjälpverksamheten. Lionsmedlemmarnas arbete för att förbereda och genomföra aktiviteter görs helt utan ersättning.

Det är vårt sätt att bidraga till en bättre värld.