Vad gör Lions Club Jarramas med insamlade medel?

Över tid går alla insamlade medel ut till olika former av bidrag. Lions Jarramas har inga fonder eller liknande.

Våra stora insamlingsaktiviteter är:

  • Karlskrona Julmarknad

  • Blekinge Trädgårdsmässa

Övriga viktiga aktiviteter:

  • Insamlingar till förmån för forskning om barndiabetes.

  • Stipendier till ungdomar inom kultur och handikappidrott.

  • I samband med världslionsdagen i oktober delar klubben ut 1000 skänkta gula rosor på stan.

  • Lotteristånd på Lövmarknadsdagen

  • Fotopromenader

Tack till våra sponsorer. Utan dessa hade vi inte kunnat genomföra aktiviteterna och heller inte kunnat ha den hjälpverksamhet vi har.

UTBETALDA BIDRAG UNDER VERKSAMHETSÅRET 2021-22

LOKALA BIDRAG: 134 097 kr.­ (Stipendier, hjälpbehövande i Karlskrona Kommun, särskolor, och barn/ungdomar med funktionsvariation)

NATIONELLA BIDRAG: 81 596 kr (Bl a Lions forskningsfond mot folksjukdomar)

INTERNATIONELLA BIDRAG: 90 000 kr,­ (Ungdomsverksamhet i Nepal och Kamerun, projekt Rent vatten m.m.)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­TOTALT: 305 693 kr.

Administrativa kostnader.

Klubbens medlemmar betalar själva en medlemsavgift (fn 900 kr/år/medlem) som täcker alla administrativa kostnader. Inga insamlade pengar går till Lions administration. Allt tillfaller hjälpverksamheten. Lionsmedlemmarnas arbete för att förbereda och genomföra aktiviteter görs helt utan ersättning.

Det är vårt sätt att bidraga till en bättre värld.