Lions Club Jarramas

 

Hur mycket samlade vi in och vart gick pengarna?

Verksamhetsåret 2023-2024.

 

 

 

Insamlade medel:                   576 000:-

 

Aktiviteter: 

 

  

Totalt utdelade hjälpbidrag: 440 700:-

 

Lokalt:                185 900:-

 

Nationellt:                135 000:-

 

Internationellt:   119 800:-

 

 

Insamlade pengar som inte ännu betalats ut överförs till nästa arbetsår. Över tid går lika mycket pengar ut som vi samlar in

 

Lions är en internationell hjälporganisation där medlemmarna arbetar ideellt och oavlönat och där insamlade medel går till hjälpverksamheten.
Vill Du veta mer eller är intresserad av att bidra på något sätt kontakta oss på vår mailadress: info@lionsjarramas.se

Klubbens medlemmar betalar själva en medlemsavgift (fn 900 kr/år/medlem) som täcker alla administrativa kostnader. Inga insamlade pengar går till Lions administration. Allt tillfaller hjälpverksamheten. Lionsmedlemmarnas arbete för att förbereda och genomföra aktiviteter görs helt utan ersättning.

Det är vårt sätt att bidraga till en bättre värld.