Medlemskap i Lions Club Jarramas

Välkommen du också som "Jarramassare"

Tre glada "jarramasare"

Bli medlem!

Lions Club är en politiskt och religiöst obunden organisation. Vill du engagera dig i hjälpverksamhet och socialt arbete? Alla får och kan bli medlemmar. 

Medlemskap i Lions kan kort beskrivas med tre ord: träffas, trivas och tjäna

Vad har vi i Lions Club Jarramas att erbjuda nya medlemmar:

Träffas

Vi träffas regelbundet på våra klubbmöten och i samband med våra aktiviteter. Vår mötesdag är normalt andra onsdagen varje månad (förutom juli och augusti). Styrelsemedlemmar träffas också en gång i månaden medan kommittémöten och särskilda aktiviteter sker när så behövs.

Trivas

Vi är ett glatt gäng som trivs tillsammans och självfallet både kvinnor och män. Varje klubbmöte inleds med gemensam måltid. Vi försöker också ibland att hitta på något extra och kombinerar då möten med intressanta studiebesök eller att vi lyssnar och diskuterar efter det att ha tagit del av något lärorikt ämne från en spännande föreläsare.

Tjäna

Målsättningen med vår verksamhet är att hjälpa människor som har det svårt. Detta gör vi genom att samla in pengar på olika sätt som vi sedan fördelar lokalt i den egna kommen, nationellt och internationellt. Alla medlemmar drar efter bästa förmåga sitt strå till stacken genom att delta i några av aktiviteterna.

Detta förväntar vi oss av nya medlemmar:

Så här går det till att bli medlem:

Kontakta Kerstin Malmström 0734-162 539 eller någon annan lionsmedlem, som du kanske redan känner. Eller skicka oss en e-post med namn, adress och telefon till info@lionsjarramas.se så kontaktar vi dig istället.

Alla blivande medlemmar är välkomna att deltaga som gäster på några av våra klubbmöten för att se om de trivs. Din partner är också välkommen på de gemensamma mötena.

Alla nya medlemmar får en fadder som introducerar dem i Lions, klubben och i vår verksamhet.

Man blir medlem vid en högtidlig intagningsceremoni under ett klubbmöte.

Alla medlemmar betalar en årsavgift till den s.k. "Administrativa kassan" samt mat och dryck vid våra klubbmöten.

Välkommen som medlem och sprid gärna "budskapet" om medlemskap vidare till Dina vänner och bekanta.