Så här används våra medlemsavgifter i Lions Club Jarramas i Karlskrona(2024-01-01).

Lions Club är världsomspännande och består av ett antal så kallade Multipeldistrikt, ett i varje land. Vårt Multipeldistrikt (MD) heter 101 Sverige. Det är i sin tur uppdelat på 5 distrikt. Vi tillhör distrikt 101-S (Söder, dvs klubbarna från Skåne, Småland, Öland o Blekinge), som i sin tur består av 3 zoner med 15 delzoner. 

Vi i Jarramas tillhör zon 2 och delzon 5 och den innefattar 9 klubbar. Dessa klubbar finns i Karlskrona 2 st, Ronneby, Bräkne-Hoby, Karlshamn, Olofström, Sölvesborg, Ryd och Tingsryd. 

Ekonomin för vår, och alla andra klubbars, verksamhet är uppdelad i en kassa för den administrativa delen (AD-kassan) och en för våra aktiviteter/hjälpverksamheter (aktivitetskassan eller AK-kassan).

Via våra medlemsavgifter betalar vi själva alla kostnader för Lions lokala, nationella och internationella administration.  

Medlemsavgiften är 450 kronor för såväl höst- som vårterminen d v s 900 kronor per år.

AD-kassans intäkter utgörs i huvudsak av medlemsavgifterna.

Huvuddelen av AD-kassans utbetalningar går till distrikts- nationella- och internationella avgifter (80-90%) och resten till övrig administration såsom porto, möteskostnader, uppvaktningar etc.

Till vårt Distrikt 101-S betalar vi idag 100 kronor per medlem och år för deras administration. Till nationella verksamheten i Sverige och stockholmskontoret betalar vi 440 kronor per medlem och år. 

Den Internationella avgiften är 43 US-dollar per medlem och år (för familjemedlem är avgiften halverad). Dessa avgifter går till den internationella verksamheten i USA och kontoret i Oak Brook. Med en kurs på 10,00 blir detta 430 resp. 215 kronor per medlem och halvår. 

I dagsläget betalar vi i LC Jarramas per år totalt 100+440+430 = 970 kronor i olika avgifter. Till detta kommer våra lokala administrationskostnader.

Som synes går det inte riktigt ihop, men tack vare "tailtwisterns" och klubbmästarens arbete med att dra in pengar vid våra månadsmöten går det ändå runt. Vi får även ett mindre bidrag från Studieförbundet Vuxenskolan (statligt kulturbidrag). 

Vi i Lions Club Jarramas har beslutat att familjerabatter inte skall utgå men åtnjuter rabatten vid betalning till USA. 

Aktivitetskassan

All överskott från våra aktiviteter går till hjälpverksamhet i form av bland annat bidrag som betalas ut till olika hjälpändamål. Kostnaderna för vår lokal utgår också härifrån. Som framgår av namnet på kassan så sker alla ekonomiska transaktioner vid våra aktiviteter i den här kassan medan alla övriga administrationskostnader för vår verksamhet utgår från AD-kassan.