Priser och villkor
för utställare vid Julmarknad i Karlskrona 9-10 december 2023.

Villkor 


Priser.  

Marknadsplats utomhus,  2 m djup kostar 100 kr/löpmeter
OBS! Om du vill ha större djup eller måste ha bil/släp bakom marknadsståndet kontakta Christer Persson på telefon 0709 651351 för att diskutera möjlighet.

Marknadsplats inomhus,  2 m djup kostar 200 kr/löpmeter
Tillgången på platser är mycket begränsad.

Marknadsstånd 2 meter kostar 200 kr (utöver pris per löpmeter)  

Marknadsstånd 3 meter kostar 300 kr (utöver pris per löpmeter)     

Bord 1,8 meter kostar 50 kr utöver (utöver pris per löpmeter)     

Om du har levande hantverk får du 50% rabatt på hyran för marknadsplats

Elanslutning enfas 8 A kostar 200 kr och trefas 16 A kostar 600 kr. 

Anmälningsavgiften är obligatorisk och kostar 200 kr.