Information för utställare

Under vecka 47 skickas fakturor och information till de som anmält sig med brev eller epost.

Det finns gott om utställarplatser utomhus på museigården och längs Borgmästargatan upp till Rådmansplan och inne på Bergqvistska gården. Gårdarna är inbyggda och väl skyddade och ingår i Karlskronas vackra världsarvsmiljö.

För ett mindre antal utställare finns begränsat antal tvåmetersplatser inomhus i hörsalen på Blekinge Museum. Dessa platser kommer att prioriteras för utställare med anknytning till julen och traditionellt hantverk. 

Marknaden pågår 9-10/12, lördag kl 10-17 och söndag kl 11-17 

Muséet med dess utställningar och butik håller öppet under hela tiden som marknaden pågår.

Anmälningstiden har gått ut, men det går att efteranmäla sig. Ring 0735-068923 eller maila till utstallare@lionsjarramas.se

Innergården på Blekinge museum