Riktlinjer för Lions Club Jarramas

Verksamheter inom Lions Club KarlskronaJarramas.pdf
Resekostnader och deltagaravgifter.pdf
Medlemmars personuppgiftsregistrering.pdf
Medlemmars nyttjande av Lions kläder.pdf
Användande av klubbens insamlade medel.pdf
Speciella tillfällen.pdf
Personuppgiftsbehandling för aktiviteter.pdf