Våra möten

Allmänna möten. Klubben har normalt allmänt möte andra onsdagen i varje månad kl 18.00 under verksamhetsåret från september till juni.
Platsen varierar och framgår av kallelse och nedan på denna sida.

Styrelsemöten. Styrelsemöte hålls normalt måndag kl 17.30 i veckan innan allmänt möte. Värdskapet för dessa möten roterar mellan styrelsemedlemmarna.

Nästa allmänna månadsmöte:

INSTÄLLT.

På grund av Coronapandemin är det svårt att veta när verksamhetsårets (2020 - 2021) första månadsmöte kommer att ske.

Håll ut och kom ihåg att .... we will meet again!

Var rädda om Er allesammans och lyssna till råd och uppmaningar från våra kvalificerade myndigheter.

Lyssna inte på så kallade "Fake News"

Nästa styrelsemöte:

INSTÄLLT

Var rädda om Er och följ experternas, dvs Folkhälsomyndighetens, råd och anvisningar!

Håll avstånd och tänk på smittoriskerna som trots allt råder och fortfarande existerar.