Våra möten

Allmänna möten. Klubben har normalt allmänt möte ANDRA ONSDAGEN i varje månad med start kl 14.00 under verksamhetsåret från september till juni.
Platsen är vanligtvis restaurang Eken men kan variera och framgår av utsänd kallelse.

Styrelsemöten. Styrelsemöte hålls normalt TISDAG kl 16.00 i veckan innan allmänt möte. Värdskapet för dessa möten roterar mellan styrelsemedlemmarna.

Alla medlemmar informeras via epost.

Nästa allmänna månadsmöte: 13/9

Nästa styrelsemöte: 15/8 uppstartsmöte