Våra möten

Allmänna möten. Klubben har normalt allmänt möte ANDRA ONSDAGEN i varje månad med start kl 17.30 under verksamhetsåret från september till juni.
Platsen varierar och framgår av utsänd kallelse och nedan på denna sida.

Styrelsemöten. Styrelsemöte hålls normalt TISDAG kl 16.00 i veckan innan allmänt möte. Värdskapet för dessa möten roterar mellan styrelsemedlemmarna.

Med anledning av den alltjämt pågående pandemin fattas beslut om möten och mötesplatser i sent skede. Alla medlemmar informeras via epost.

Nästa allmänna månadsmöte:

När: Onsdagen den 14 september kl 17.30


Var:


Program:

Nästa styrelsemöte:


När: Onsdagen den 10 augusti kl 16.00

Var:

Vad:

Anmälan: