Lions Nyckel

Lions nyckel är en hedersbetygelse. Nyckeln byter ägare varje år. Den som för tillfället innehar nyckeln utser suveränt en person som han anser har gjort speciellt hedervärda insatser för klubben under det gångna året. Nyckeln byter ägare på presidentmötet.

Nyckel kommer från HMS Älvsnabben och har suttit i en mässdörr.

Lions Nyckel