Lions Jarramas´ kommittéer finns i utskickat mail från styrelsen