För att komma åt Lions Jarramas´ dokument krävs att du är medlem i Lions Club Jarramas och är inloggad på ett gmail-konto. Om du, trots detta inte kan komma åt dokumenten, v g kontakta IS/IT-ansvarig.