För dig som är medlem i Lions Club Karlskrona (och andra intresserade).

OBS! Begränsad tillgång till information!

Nedan hittar du information om klubbens verksamhet. För viss information (fyllda knappar) krävs medlemskap i Lions Club Jarramas. Får du problem med åtkomst v g kontakta klubbens IS/IT-ansvarig.

Medlemskap krävs för åtkomst:

Övriga "publika" dokument