Välkommen till Lions Club Jarramas i Karlskrona

Hjälp Lions hjälpa

Om Lions Jarramas

I Karlskrona finns 2 lionsklubbar, Lions Club Karlskrona och Lions Club Jarramas.

LC Jarramas, eller Lions Clubs Karlskrona/Jarramas som är det officiella namnet, bildades den 22 mars 1979 (historik). Charterklubb var LC Karlskrona. Klubben är "mixed" och har ca 40 medlemmar. Den är därmed en av de större klubbarna i Sverige. Genom medlemmarnas helt ideella insatser bidrar vi till Lions mål om en bättre och mer human värld.

Klubbens större arrangemang som ger oss möjlighet att hjälpa behövande:

Här kan du se

Lions Club Jarramas har inga fonder eller stiftelser. Allt överskott från aktiviteterna går tillbaka till de som behöver hjälp, stöd eller uppmuntran. Om du vill söka bidrag skriver du och berättar om varför du anser att Lions ska göra en insats. Vem som helst kan söka.

Tänk på att handläggningstiden normalt är ca en och en halv månad.

I brådskande och ömmande fall kan beslut fattas snabbt. Du kan skicka begäran som brev eller med email. Adresser hittar du i sidfoten, längst ner på sidan.

Klubben tar tacksamt emot bidrag till hjälpverksamheten. Inga administrativa kostnader dras från insamlade medel - de står medlemmarna själva för. Alla bidrag går 100 % till vår hjälpverksamhet.

Intresserad att bli medlem och bidra? Kontakta Kerstin Malmström kerstin.a.malmstrom@hotmail.se eller ring 0734-162539

Fotopromenader på Trossö

Nu är formulär för fotopromenaden i maj klart! Du kan gå den när du vill under månaden. Lämna in svaret senast 31 maj så är du med i dragningen. Hämta formulär på Hemköp, Qaulity Flowers eller hos Systrarna Lindqvists Bageri.

Du kan också ladda ner maj månads formulär för utskrift här.

Startavgift: Swisha 50 kr per person (eller gärna mer) till

123 686 39 63

Överskottet går till Lions hjälpverksamhet. Skänkta vinster lottas ut bland de som betalat startavgift och har minst 10 av 12 rätt. Vinnarna meddelas per telefon. Vinnarna ser du här.

Lions Jarramas´ kassör Allan Lindgren och president Sören Lund med presentkorten för behövande i Karlskrona kommun. Foto: Privat 

Lions Club Jarramas beslutade vid sitt senaste månadsmöte att avsätta hela 90 000 kr i form av presentkort till behövande inom Karlskrona kommun. Till hjälp har klubben har flera samarbetspartners, med god kännedom om vilka som bäst behöver hjälp.  I första hand gäller det utsatta familjer med barn som har speciella behov och äldre personer som kan ha olika former av sjukdom.

- Antalet utsatta, som har svårt att få ekonomin att gå ihop, ökar och vi är glada över att våra insamlingsaktiviteter ger oss ekonomisk möjlighet att anslå de här pengarna. Vi samlar in ca 400 000 kronor om året och allt går till lokal, nationell och internationell hjälpverksamhet, säger Sören Lund, president i Lions Club Jarramas.

Tidningen the Lions

I medlemstidningen the Lions på sidan 11 finns en del av klubbens insatser under 2023 beskrivna. Där kan du också läsa om vad andra klubbar arbetar med.

Länk till tidningen