Välkommen till Lions Club Jarramas i Karlskrona

Hjälp Lions hjälpa

Om Lions Jarramas

I Karlskrona finns 2 lionsklubbar, Lions Club Karlskrona och Lions Club Jarramas.

LC Jarramas, eller Lions Clubs Karlskrona/Jarramas som är det officiella namnet, bildades den 22 mars 1979 (historik). Charterklubb var LC Karlskrona. Klubben är "mixed" och har ca 40 medlemmar. Den är därmed en av de större klubbarna i Sverige. Genom medlemmarnas helt ideella insatser bidrar vi till Lions mål om en bättre och mer human värld.

Klubbens större arrangemang som ger oss möjlighet att hjälpa behövande:

Här kan du se

Lions Club Jarramas har inga fonder eller stiftelser. Allt överskott från aktiviteterna går tillbaka till de som behöver hjälp, stöd eller uppmuntran. Om du vill söka bidrag skriver du och berättar om varför du anser att Lions ska göra en insats. Vem som helst kan söka.

Tänk på att handläggningstiden normalt är ca en och en halv månad.

I brådskande och ömmande fall kan beslut fattas snabbt. Du kan skicka begäran som brev eller med email. Adresser hittar du i sidfoten, längst ner på sidan.

Klubben tar tacksamt emot bidrag till hjälpverksamheten. Inga administrativa kostnader dras från insamlade medel - de står medlemmarna själva för. Alla bidrag går 100 % till vår hjälpverksamhet.

Intresserad att bli medlem och bidra? Kontakta Kerstin Malmström kerstin.a.malmstrom@hotmail.se eller ring 0734-162539

Fotopromenader på Trossö

"Jul i City"s fotopromenad är nu avslutad. Vinnare blev Britt- Marie Niglöv, Lena Karlsson, Elisabeth Eriksson, Eva Nilsson och Gunnel Olsson.
Till våren kanske vi återkommer med fler fotopromenader. Information om det kommer här i så fall!

Promenaderna har olika teman och du kan gå dem när du vill.

Startavgift: Swisha 50 kr per person (eller gärna mer) till

123 686 39 63

Överskottet går till Lions hjälpverksamhet. Skänkta vinster lottas ut bland de som betalat startavgift och har minst 10 av 12 rätt. Vinnarna meddelas per telefon. Vinnare.

Tidningen the Lions

I medlemstidningen the Lions på sidan 11 finns en del av klubbens insatser under 2023 beskrivna. Där kan du också läsa om vad andra klubbar arbetar med.

Länk till tidningen

Melvin Jones Fellowship

Ewy Olander flankerad av medlemskommitténs ordförande Kerstin Malmström och lions president Sören Lund 

Melvin Jones Fellowship är den högsta utmärkelse som en lionsmedlem kan få. Det är en hederstitel som tilldelas den som gjort en särskild insats till stöd för Lions humanitära verksamhet.
Vid oktober månadsmöte delade klubben ut denna utmärkelse till Ewy Olander för hennes insatser i samband med Lions julaktiviteter i Karlskrona.