Lions Club Jarramas i Karlskrona

Hjälp Lions hjälpa

Om Lions Jarramas

I Karlskrona finns 2 lionsklubbar, Lions Club Karlskrona och Lions Club Jarramas.

LC Jarramas, eller Lions Clubs Karlskrona/Jarramas som är det officiella namnet, bildades den 22 mars 1979 (historik). Charterklubb var LC Karlskrona. Klubben är "mixed" och har ca 40 medlemmar. Den är därmed en av de större klubbarna i Sverige. Genom medlemmarnas helt ideella insatser bidrar vi till Lions mål om en bättre och mer human värld.

Klubbens större arrangemang som ger oss möjlighet att hjälpa behövande:

Här kan du se

Lions Club Jarramas har inga fonder eller stiftelser. Allt överskott från aktiviteterna går tillbaka till de som behöver hjälp, stöd eller uppmuntran. Om du vill söka bidrag skriver du och berättar om varför du anser att Lions ska göra en insats. Vem som helst kan söka.

Tänk på att handläggningstiden normalt är ca en och en halv månad.

I brådskande och ömmande fall kan beslut fattas snabbt. Du kan skicka begäran som brev eller med email. Adresser hittar du i sidfoten, längst ner på sidan.

Klubben tar tacksamt emot bidrag till hjälpverksamheten. Inga administrativa kostnader dras från insamlade medel - de står medlemmarna själva för. Alla bidrag går 100 % till vår hjälpverksamhet.

Intresserad att bli medlem och bidra? Kontakta Kerstin Malmström kerstin.a.malmstrom@hotmail.se eller ring 0734-162539

Lions nyckel till Kerstin Malmström

Vid Lions Jarramas avslutningsmöte 2023-24 lämnade Ragnhild B över Lions nyckel till Kerstin M med motiveringen att Kerstin alltid är en glad och positiv "lion", som gör att alla blir på gott humör och trivs. Hon ser också till att klubben ständigt förnyas med motiverade lions.

Rekordbelopp till hjälpbehövande

Lions Jarramas´ kassör Allan Lindgren och president Sören Lund med presentkorten för behövande i Karlskrona kommun. Foto: Privat 

Lions Club Jarramas beslutade vid mars månadsmöte att avsätta hela 90 000 kr i form av presentkort till behövande inom Karlskrona kommun. Till hjälp har klubben har flera samarbetspartners, med god kännedom om vilka som bäst behöver hjälp.  I första hand gäller det utsatta familjer med barn som har speciella behov och äldre personer som kan ha olika former av sjukdom.

- Antalet utsatta, som har svårt att få ekonomin att gå ihop, ökar och vi är glada över att våra insamlingsaktiviteter ger oss ekonomisk möjlighet att anslå de här pengarna. Vi samlar in ca 400 000 kronor om året och allt går till lokal, nationell och internationell hjälpverksamhet, säger Sören Lund, president i Lions Club Jarramas.