Vad gör Lions Club Jarramas med insamlade medel?

Över tid går alla insamlade medel ut till olika former av bidrag. Lions Jarramas har inga fonder eller liknande.

Våra stora insamlingsaktiviteter är:

  • Karlskrona Julmarknad

  • Blekinge Trädgårdsmässa

Övriga viktiga aktiviteter:

  • Insamlingar till förmån för forskning om barndiabetes.

  • Stipendier till ungdomar inom kultur och handikappidrott.

  • I samband med världslionsdagen i oktober delar klubben ut 1000 skänkta gula rosor på stan.

  • Lotteristånd på Lövmarknadsdagen

Tack till våra sponsorer. Utan dessa hade vi inte kunnat genomföra aktiviteterna och heller inte kunnat ha den hjälpverksamhet vi har.

UTBETALDA BIDRAG UNDER VERKSAMHETSÅRET 2019-20

LOKALA BIDRAG: 125 689 kr.­ (Stipendier, hjälpbehövande i Karlskrona Kommun, särskolor, och barn/ungdomar med funktionsvariation)

NATIONELLA BIDRAG: 5 000 kr (Bl a Lions forskningsfond mot folksjukdomar)

INTERNATIONELLA BIDRAG: 40 000 kr,­ (Ungdomsverksamhet i Nepal och Kamerun, projekt Rent vatten m.m.)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

TOTALT: 209 839 kr.

Administrativa kostnader.

Klubbens medlemmar betalar själva en medlemsavgift (fn 800 kr/år/medlem) som täcker alla administrativa kostnader. Inga insamlade pengar går till Lions administration. Allt tillfaller hjälpverksamheten. Lionsmedlemmarnas arbete för att förbereda och genomföra aktiviteter görs helt utan ersättning.

Det är vårt sätt att bidraga till en bättre värld.

Lokalt 125.689 kronor

Nationellt 5000 kronor

Internationellt 40 000 kronor.